Solární kolektory

Sluneční fototermické kolektory jsou zařízení určená pro přeměnu sluneční energie na nízkopotenciálové teplo, to je na energii přímo využitelnou člověkem. Sluneční paprsky dopadají na kovové lamely se speciální absorpční vrstvo

Sluneční fototermické kolektory jsou zařízení určená pro přeměnu sluneční energie na nízkopotenciálové teplo, to je na energii přímo využitelnou člověkem.
Sluneční paprsky dopadají na kovové lamely se speciální absorpční vrstvou, jsou zachyceny a přeměněny na teplo. Získané teplo odvádí nemrznoucí kapalina měděným potrubím, z primárního solárního okruhu je teplo předáváno ve výměnících k ohřevu teplé užitkové vody, vody v topném systému nebo vody bazénové. Kolektory jsou určeny pro přeměnu energie, ale ne pro její akumulaci. Proto obsah kapaliny ve sběrném potrubí je co nejmenší.

Mám zájem o více informací ohledně kolektorů

Ploché zasklené sluneční kolektory

Tyto v současnosti nejrozšířenější sluneční kolektory obvykle disponují vysoce selektivní vrstvou absorbéru, dosahují výborných výkonnostních vlastností při celoročním provozu a vykazují výhodný poměr dosaženého výkonu.

Více informací