Fotovoltaické elektrárny

Na jeden m 2 území ČR ročně dopadne v průměru 950 - 1050 kWh energie. Celková průměrná roční doba slunečního svitu jen v Praze představuje asi 1550 hodin.

 

instalace na střechu rodinného domu, průmyslových budov či do volného prostranství
posouzení záměru a vypracování studie pro realizaci fotovoltaického systému
vypracování projektové dokumentace fotovoltaického systému
výběr a návrh nejvhodnější technologie a způsobu realizace
zajištění dodávky fotovoltaické technologie a následné komplexní montáže
pomoc při zajištění připojení fotovoltaického systému u distribuční společnosti
pomoc při zajištění zpracování energetického auditu
pomoc při sestavení potřebných žádostí
zajištění konečné revize a uvedení systému do provozu
záruční i pozáruční servis
prodej solárních panelů

Mám zájem o více informací ohledně FVE

Fotovoltaické systémy German Solar

Sortiment výrobků a spektrum služeb German Solar AG, zahrnuje kompletní řešení od malých fotovoltaických zařízení domácností až po generálního dodavatele vznikající solární elektrárny.

Více informací